(klik op de afbeelding om het werk groter te bekijken)
stuur een bericht naar de kunstenaar

Goudvis / Goldfish

2024

De goudvis wordt door het water gedragen.........the goldfish s carried through the water

Bosgeest / Forest Spirit

2023

Bij een wandeling door het bos voel je je omringt door leven. Loop je in een sprookje?..

Dier / Animal

2023

Welk dier staat nu voor je?.......Which animal is in front of you now?

Stilleven / Still Life

2023

De balans is gevonden, Hierdoor stralt dit beeld van zwarte serpentijn en witte albast met een klein bronzen wezen veel rust uit..........The balance has been found. Therefore, this work of black serpentine and white alabaster with a smaal bronze creature, expresses a lot af tranquility.

Amoebe / Amoeba

2022

Alsof je door een microscoop kijkt en dan een sterk vergroot bijzonder wezen ziet.........like looking through a microscopeand then seeing a highly magnified special creature.

Familie / Family

2022

Dit beeld lijkt organisch gegroeid en geeft het gevoel van familie zijn weer. Er is verwantschap in vorm en kleur te zien maar ook individualiteit. Stevig met elkaar verbonden maar ook omarmend..........this sculpture seems to have grown organically and reflects the feeling of being a family.There is kinship in shape and colour but also individuality. Firmly connected to each other butalso embracing.

Team en Team 2 / Team and Team 2

2022

Team bestaande uit een abstract beeld van epoxy en een ruimtelijk miniatuur geven de samenhang van dingen aan. Het ene deel vult het andere aan en de som de delen is groter dan de twee delen apart. De vormen zijn verwant, de kleurstelling geeft de verschillende delen aan. De miniatuur meet 10 x 10 cm en hangt op eniga afstand van het beeld maar zo dat je de delen samen ziet. Team consisting of an abstract epoxy sculpture and a spatial miniature indicate the coherence of things. One part complements the other, and the sum of the parts is greater than the two separate ones. The shapes are related, the colours indicate the different parts. The miniature measures 10 x 10 cm and hangs at some distance from the sculpture but in such a way that you can see the parts together.  

Loslaten / Letting go

2021

Loslaten begint met opruimen en dat was wat veel mensen het afgelopen Corona jaar deden. Dit beeld is gemaakt van een stapeling van spullen die opgeruimd mochten worden. Bovenop is een ijsvogel geland die elk moment kan wegvliegen. Symbool van de vrijheid en ruimte die door het opruimen is ontstaan........... Letting go starts with cleaning up and that was what many people did this past Corona year. This sculpture is made from a pile of stuff that needed to be cleaned up. On top is a Kingfisher that could fly away at any moment. Symbolof the freedom and space created by cleaning up.

Web 1

2021

Dit is de eerste van een serie miniaturen met als thema de verbondenheid. Alles is met elkaar verbonden en heeft op een of andere manier invloed op elkaar. Vandaar de titel Web.In deze miniatuur nemen water en lucht een belangrijke plaats in..............This is the first of a series of miniaturesof epoxy on MDF with the theme of connectedness. Everything is connecyted and influences each other in some way. In this maniature water and air take an important place.

Web 2

2021

Ook dit relief in epoxy geeft verbondenheid weer.

Web 3

2021

De verbondenheid wordt in deze miniatuur uitgebeeld door een bol knoflook

Web 4

2021

Op welke manier zijn deze epoxy stenen met elkaar verbonden?

Geluksmomenten / Moments of Joy

2020

Met deze installatie van vormen uit epoxy, ultramarijn blauw met gouden beschildering, wil ik stilstaan bij alle gelukkige ogenblikken die we ervaren..............With this installation in epoxy, ultramarine blue with gold painting, I want to reflect on all the moments of joy we experience.

Stier / Bull

2020

Deze stier van acaciahout straalt kracht en onverzettelijkheid uit............This bull made of acacia wood radiates strenght and stubbornness.

Tot de kern komen / Coming to core

2020

Dit beeld van suikeresdoorn en brons laat zien dat het de moeite waard is op zoek te gaan naar je eigen kern.............This scuplture of sugr maple wood and bronze shows that it is worthwile to search for your own core/

Vrouw / Woman

2020

Is het een vrouw die bovenop het duin op uitkijk staat?..........Is it a woman standing watch on top ofthe dune?

Beeltenis / Appearance

2018

Reflecteert het uiterlijk het innerlijk?...........Does the appearance reflect the inner self?

Golvend / Undulating

2018

Dit golvend sculptuur is gemaakt van acaciahout.De golvende jaarringen worden geaccentueerd door de blauwe afwerking die als een lint de sculptuur omvat. In de diepe glooingen zitten twee bollen met puur ultramarijn pigment.........The undulating sculpture is made of acacia. The blue finish accentuates the shape of the annual rings.  In the folds are two bolls with aquamarine pigment .

Exoten

2017

De installatie bestaat uit 14 kleine objecten die exotische dieren voorstellen. Waar komen deze rode dieren vandaan? Zijn het indringers die we het liefst kwijt zijn  of vormen ze een verrijking voor ons land?........the installation consists of fourteen lettle objects representing exotic animals. Where are they coming from? Make they a threat or a blessing?

Koraal / Coral

2017

Wat roept dit koraal bij je op? What do you feel looking at this coral?  

Binnenwereld - Buitenwereld /Inner World and World Outside

2016

Dualiteit is het thema van dit werk. De glanzende kant van suikeresdoorn en de felblauwe grot vormen de binnenwereld. De buitenwereld heeft zijn weerschijn op het brons bij de uitgang van de grot. Een bronzen figuur staat op het hoogste punt en kijkt wat de buitenwereld te bieden heeft.......The theme of this sculpture is duality. The shining side of the maple and the bright blue cave represent the inner world. The bronze in the cave reflects the light of the world outside. A figure is standing on the highest point of the outside world and looks what the world is offering.

Sirene / Siren

2015

Als een sirene komt de bronzen vrouw uit het water omhoog en laat een serie rimpelingen achter. De jaarringen van de acacia lijken op rimpelingen in het water en dat terwijl acaciahout allesbehalve vloeibaar is.......As a siren, the bronze women rises from the water and leaves behind a series of ripples. The annual rings of the acacia resemble ripples in the water and that while acacia wood is anything but liquid.

Wortels / Roots

2015

wortel nummer 2 van een installatie met vier hangende objecten. Wortels, in al hun vormen, zijn belangrijk maar je ziet ze meestal niet. Ze geven houvant en sturen levengevende voedingsstoffen naar boven............root number 2 is part of an installation of four hanging objects. Roots and their different forms are important but normally we don't see them.They give hold and bring essential nutriants upwards.

Cocon / Cocoon

2011

een overgebleven organische huls, van binnen fluwelig.............an organic relic with velvety inside

In de branding / Standing in the Brakers

2011

een figuur staat in de branding............a figure standing in the brakers

Lotus / Lotus

2010

een lotusbloem staat voor mij voor stilte, rust, meditatie............a lotus flower gives me the feeling of silence and meditation

Droom / Dream

2007

dit beeld geeft een droomgevoel weer....... vision from a dream.

Waterschaal 04 / Water Bowl 04

2005

de dynamiek van stromend water is in deze schaal gevangen..........the dynamics of flowing water is caught in this bowl