In deze groep staan beelden en objecten van steen, brons, hout en epoxy......sculptures in stone, bronze, wood and epoxy

uit 2005 tot 2024 (klik op de afbeelding om het werk groter te bekijken)
stuur een bericht naar de kunstenaar

Goudvis / Goldfish

2024

De goudvis wordt door het water gedragen.........the goldfish s carried through the water

Bosgeest / Forest Spirit

2023

Bij een wandeling door het bos voel je je omringt door leven. Loop je in een sprookje?..

Dier / Animal

2023

Welk dier staat nu voor je?.......Which animal is in front of you now?

Maanvis / Moonfish

2023

Een verstilt moment bij de ontmoeting van deze maanvis....

Stilleven / Still Life

2023

De balans is gevonden, Hierdoor stralt dit beeld van zwarte serpentijn en witte albast met een klein bronzen wezen veel rust uit..........The balance has been found. Therefore, this work of black serpentine and white alabaster with a smaal bronze creature, expresses a lot af tranquility.

Torso

2023

Torso met bronzen sieraad......Torso with bronze jewellery

Amoebe / Amoeba

2022

Alsof je door een microscoop kijkt en dan een sterk vergroot bijzonder wezen ziet.........like looking through a microscopeand then seeing a highly magnified special creature.

Familie / Family

2022

Dit beeld lijkt organisch gegroeid en geeft het gevoel van familie zijn weer. Er is verwantschap in vorm en kleur te zien maar ook individualiteit. Stevig met elkaar verbonden maar ook omarmend..........this sculpture seems to have grown organically and reflects the feeling of being a family.There is kinship in shape and colour but also individuality. Firmly connected to each other butalso embracing.

Stamboom / Pedigree

2022

de knoestige stam van de blauwe regen vormt met het nestje met eitjes een echte stamboom. De jeugd is op komst..............the gnarled trunk of the wisteria forms a real pedigree with the nest of eggs. Youth is on the way.

Team en Team 2 / Team and Team 2

2022

Team bestaande uit een abstract beeld van epoxy en een ruimtelijk miniatuur geven de samenhang van dingen aan. Het ene deel vult het andere aan en de som de delen is groter dan de twee delen apart. De vormen zijn verwant, de kleurstelling geeft de verschillende delen aan. De miniatuur meet 10 x 10 cm en hangt op eniga afstand van het beeld maar zo dat je de delen samen ziet. Team consisting of an abstract epoxy sculpture and a spatial miniature indicate the coherence of things. One part complements the other, and the sum of the parts is greater than the two separate ones. The shapes are related, the colours indicate the different parts. The miniature measures 10 x 10 cm and hangs at some distance from the sculpture but in such a way that you can see the parts together.  

Tegendraads / Contrary

2022

de gedraaide takken van de blauwe regen vormen samen met de golvende beweging van brons dit beeld van contrasten.............the wisteria's twisted braches combinewith the undulating movement of bronze to form this sculpture with contrasts

Vis op waterzuil / Fish on water column

2022

Kan deze vis overleven in troebel water..........Can this fish survive in murky water?

Het uitschreeuwen van ellende / Screaming out in misery

2021

Je staat met je rug tegen de muur, je hart voelt uitgerukt en je schreeuwt het uit van ellende........You stand with your back against the wall, your heart feels torn our and you cry out in misery.

Stier / Bull

2020

Deze stier van acaciahout straalt kracht en onverzettelijkheid uit............This bull made of acacia wood radiates strenght and stubbornness.

Tot de kern komen / Coming to core

2020

Dit beeld van suikeresdoorn en brons laat zien dat het de moeite waard is op zoek te gaan naar je eigen kern.............This scuplture of sugr maple wood and bronze shows that it is worthwile to search for your own core/

Vrouw / Woman

2020

Is het een vrouw die bovenop het duin op uitkijk staat?..........Is it a woman standing watch on top ofthe dune?

De Blauwe Stam

2019

De Blauwe Ceder is geveld en in stukken gezaagd. Deze schaal gemaakt van zo'n stuk geeft hem een nieuw leven en laat de schoonheid van de boom zien. Het negatieve van het onhakken is zo in iets positiefs omgezet........ The Blue Cedar is felled and sawn into pieces. This bowl is made of such a piece, gives it a new life and shows the beauty of the tree. The negative of the chopping is thus turned into something positive.

Bast 4, branding

2018

De patonen van dit stuk acacia bast lijken erg op die van de branding. Door de kleurstelling komt dit nog beter uit. Een bronzen spetter lift mee in deze branding............The patterns of this piece of acacia bark are very simular to the refraction of the waves in the breakers. Because of the color scheme this is even better. A bronze splahs lies along in this surf.

Bast 5, vlammen

2018

Zijn het vlammen die langs dit stuk acacia bast omhoog kruipen?............Are those flames crawling up this piece of acacia bark?

Beeltenis / Appearance

2018

Reflecteert het uiterlijk het innerlijk?...........Does the appearance reflect the inner self?

Golvend / Undulating

2018

Dit golvend sculptuur is gemaakt van acaciahout.De golvende jaarringen worden geaccentueerd door de blauwe afwerking die als een lint de sculptuur omvat. In de diepe glooingen zitten twee bollen met puur ultramarijn pigment.........The undulating sculpture is made of acacia. The blue finish accentuates the shape of the annual rings.  In the folds are two bolls with aquamarine pigment .

Onderwater / Under Water

2018

Dit beeld van suikeresdoorn en brons geeft een wondere onderwaterwereld weer, grotachtige vormen, onderwater leven en weerkaatsingen van het licht......This sculpture is made of maple and bronze. It reflects the wonderful under water world, cave-like forms, marine life and reflections of light.

Bast 1, mist

2017

Dit stuk acaciabast heeft met zijn grijstinten iets mysterieus........this piece of acacia bark has something mysterious, this is reinforced bij the shades of grey.

Bast 2, water

2017

In dit stuk acacia bast zie ik golven waarop je je al dromend mee kunt laten voeren.......In this piece of acacia bark i see waves on which you can yourseld be carried away while dreaming.

Het Gouden Ei / The Golden Egg

2017

Het gouden ei is bekend geworden door de fabel van de Griekse dichter Aesopus. De kip die gouden eieren legde werd geslacht en nooit kwam er meer een gouden ei. Waar staat het gouden ei voor? Hoe ga jij om met je "gouden eieren"?...............The Greek poet Aesopus told us the fable of the golden egg. The slaughtered the chicken could no longer produce golden eggs. What is the meaning of the golden egg? Are you behaving carefully with your "golden eggs"?

Koraal / Coral

2017

Wat roept dit koraal bij je op? What do you feel looking at this coral?  

Arctic

2016

Sneeuw, ijsberg, water............Snow, iceberg, water

Binnenwereld - Buitenwereld /Inner World and World Outside

2016

Dualiteit is het thema van dit werk. De glanzende kant van suikeresdoorn en de felblauwe grot vormen de binnenwereld. De buitenwereld heeft zijn weerschijn op het brons bij de uitgang van de grot. Een bronzen figuur staat op het hoogste punt en kijkt wat de buitenwereld te bieden heeft.......The theme of this sculpture is duality. The shining side of the maple and the bright blue cave represent the inner world. The bronze in the cave reflects the light of the world outside. A figure is standing on the highest point of the outside world and looks what the world is offering.

Tot bloei komen / Flowering

2016

dit beeld geeft de vreugde van het tot bloei komen weer.......the joy of flowering is expressed in this sculpture

Droomboom / Dream Tree

2015

Een boom waar je blij van wordt...........A tree that makes you happy

Sirene / Siren

2015

Als een sirene komt de bronzen vrouw uit het water omhoog en laat een serie rimpelingen achter. De jaarringen van de acacia lijken op rimpelingen in het water en dat terwijl acaciahout allesbehalve vloeibaar is.......As a siren, the bronze women rises from the water and leaves behind a series of ripples. The annual rings of the acacia resemble ripples in the water and that while acacia wood is anything but liquid.

Lupine / Lupin

2015

een landschap met bronzen lupinebonen..........a landcsape with lupin beans in bronze

Plantendans / Dancing Plants

2015

landschap met een bronzen plant en dansende plantachtige vormen op de achtergrond..........landscape with a bronze plant and dancing vegetation in the background

Wortels / Roots

2015

wortel nummer 2 van een installatie met vier hangende objecten. Wortels, in al hun vormen, zijn belangrijk maar je ziet ze meestal niet. Ze geven houvant en sturen levengevende voedingsstoffen naar boven............root number 2 is part of an installation of four hanging objects. Roots and their different forms are important but normally we don't see them.They give hold and bring essential nutriants upwards.

Alchemilla

2014

in vroeger tijden probeerden magiërs goud te maken. Ze gebruikten hiervoor onder meer dauwdruppels op de bladeren van de vrouwenmantel. Dit beeld van brons en eikenhout geeft deze zoektocht vorm, waarbij het gepolijste deel het nooit gevonden goud is.........once magicians were looking for gold. They used the dewdrops on the alchemilla. This sculpture of bronze and oak represents their search, the polished part is the gold they never found.

Licht in het Donker / Light in the Dark

2014

er is altijd licht in het donker, het is de kunst dat te zien..............in the darkness always a light is shining, you have to know how to see it

Veerkracht / Resilience

2014

herstellingsvermogen...........the ability to return to the original shape

Watervogel / Waterbird

2014

dit beeld van epoxy drijft op het water. Is het een aronskelk of een vogel?..........an epoxy sculpture floats on the water. Is it an arum or a bird?

Engel / Angel

2013

mijn engel is een wezen dat je beschermt en met liefde omringt...........my angel is a being protecting and surrounding you with love

Kukeleku / Cock-a-doodle-doo

2013

de haan zoekt contact met het haantje op de kerktoren...........this rooster gets in touch with the weathercock on the church tower

Merel / Blackbird

2013

een merel bekijkt de omgeving vanaf een hoog standpunt...........a blackbird is looking at its surroundings from a high position

Ontkiemen / Sprouting seed

2013

een zaadje dat uitloopt..........a seed sprouting

Varen / Sailing

2013

dit epoxy beeld geeft de snelheid van zeilen weer............this epoxy sculpture represents the speed of sailing

Vis in Mootjes / Slices of Fish

2013

vis als stilleven.......fish as still life

VIsje 4 / Little Fish 4

2013

leuk klein gouden visje..........kute little golden fish

Wel-vingen / Curves

2013

golvende oppervlakken in epoxy en brons...........ondulating surfaces in epoxy and bronze

Girafje / Little Giraffe

2012

een kwetsbaar jong dier...........a vulnerable young animal

Ontkieming / Sprouting

2012

nieuw leven ontspruit bij een plant, uitgebeeld in albast en brons...........new part growing on a plant, represented in alabaster and bronze

Ontmoeting / Encounter

2012

ontmoeting van twee totaal verschillende wezens, een van albast de andere van brons...........two different creatures encounter, one in alabaster the other in bronze

Vis en Visje / Fish and Little Fish

2012

moedervis van albast met jong van brons op haar rug..............mother fish in alabaster with baby in bronze

Visje / Little Fish

2012

waar zwemt het spekstenen visje naar toe?............where is the little fish in soapstone swimming to?

Zeeslang met appel / Sea Snake with Apple

2012

een zeeslang rijst uit het water op en ziet de appel, taxushout en brons................. a sea snake rises up from the water and sees the apple, yew and bronze

Zwanger / Pregnant

2012

albasten torso dat de vreugde en de pijn van zwanger zijn laat zien.........alabaster sculpture of a pregnant women.

Orchidee / Orchid

2011

waar ooit een tak zat groeit nu een bronzen orchidee..........a bronze orchid flowering in the hole of a branch

Poortengel / Guarding Angel

2011

dit beeld van brons en hout geeft de verbinding tussen het aardse en spirituele weer....... this sculpture in bronze and wood symbolizes the connection between earth and spirituality

In de wind / In the Wind

2010

een bronzen figuur staand op een serpentijn duin..........a bronze figure standing on a dune in stone

Intuïtie / Intuition

2010

de vloeiende vorm van intuïtie gevangen in transparant albast...........the fluid shape of intuition caught in transparent alabaster

Lotus / Lotus

2010

een lotusbloem staat voor mij voor stilte, rust, meditatie............a lotus flower gives me the feeling of silence and meditation

Oeros / Prehistoric Ox

2010

monumentale oerkracht in steen...........monumental power in stone

Onderweg / On the Way

2010

in dit beeld van brons en hout  zie je drie gesluierde vrouwen onderweg, hun gezichten lichten op..........this sculpture in bronze and wood shows three women with a veil, their faces brightened

Pose / Pose

2008

komt rustend figuur van albast tot beweging?.........resting figure in alabaster is it beginning to move?

Spelevaren / Boating

2007

dit beeld van albast en brons geeft het ontspannen gevoel weer van een dag varen......... this sculpture in alabaster and bronze reflects the relaxed feeling of boating

Opperhoofd / Chief

2006

op uitkijk........on the watch.

De Kunst van het Tafelen / The Art of Dining

2005

de relatie van ons eten met de natuur.............the relation of our dining to nature

Portret / Portrait

2005

dit beeld van zwarte serpentijn en brons geeft de kracht en inspiratie van een vrouw weer......this sculpture in black serpentine and bronze reflects the power and inspiration of a woman.

Waarheen / Where

2005

wat is de voorkant en wat is de achterkant van dit beeld in albast en brons? waar gaat de ruiter naar toe?...... where is the horseman going? This sculpture is in alabaster and bronze.